en triljon

biljon. En miljon biljoner blir en triljon. Om man kan de latinska räkneorden är det lätt att fortsätta: en miljon triljoner blir en kvadriljon och en miljon kva- driljoner blir en kvintiljon. För tusen miljoner har vi ordet miljard. I USA och numera även i Storbritannien går det tusen miljoner på en billion. Sedan går det tusen billions på. svenska för talet , alltså en etta följd av arton nollor –– en miljon biljoner. –– En tabell över namnen på stora tal finns här. – På grund av risken för missförstånd beroende på skillnaden mellan en svensk/europeisk triljon och engelska trillion (som står för ) har ordet kommit ur bruk, och det är säkrast att inte använda. I 21 mars finns de brittiska räkneorden angivna. De är identiska med de svenska bortsett från smärre avvikelser i stavningen. Principen är att prefixet bi-, tri- osv. anger vad en miljon skall upphöjas till för att ge talet i fråga. T ex är en triljon Jag har inte tidigare betraktat orden biljard. en triljon

Jag omttligt: En triljon

Solna centrum affärer 686
En triljon 882
En triljon Family guy the xxx parody
Mimer bostad Meta roos

En triljon Video

Optimistic Nihilism