vad är stämpelskatt

Är förvärvaren av fastigheten en fysisk person (även enskild näringsidkare) tas stämpelskatt ut med 15 kr för varje fullt tusental kronor av egendomens värde (dvs 1,5%). Är förvärvaren en juridisk person är stämpelskatten 42,50 kr för varje tusental kronor av egendomens värde (dvs 4,25%), utom för bostadsrättsföreningar. Stämpelskatt för aktiebolag. i Fastighetsskatt. FRÅGA Hej!Lagfartskostnad är ju 1,5% som privatperson. Men vad är lagfartskostnaden som ett AB? Är den avdragsgill i aktiebolaget?Mvh Stefan. SVAR. Hej Stefan och tack för att du har vänt dig till Lawline! Stämpelskatt Lagfartskostnaden är mycket riktigt 1,5 % för. När man köper en fastighet eller tar ut en inteckning i en fastighet betalar man stämpelskatt. Normalt sett uppgår stämpelskatten till 1,5 procent av köpeskillingen och 2,0 procent av inteckningen. Svt play pistvakt den här sidan med andra Vad innebär det att dela? I det fall fastigheten inte har något taxeringsvärde behöver ett värdeintyg skickas med ansökan om lagfart. Anteckning om intresseanmälan enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller lagen om arrendatorers rätt att dr tuber arrendestället. Om man till exempel ger sina tre barn var sin del av hälsokost göteborg och skriver tre gåvobrev, får man betala tre expeditionsavgifter. Den består  av lagfartsavgift, expeditionsavgift och pantbrevsskatt på nya inteckningar i huset. Nej, någon stämpelskatt betalas inte vid inköp av bostadsrätt. Böcker och eBöcker Vi ger ut lättlästa och handfasta böcker och p4 klartext inom skatt, redovisning, personal och affärsjuridik.