malignt melanom

Malignt melanom är den farligaste formen av hudcancer och består av cancer i pigmentbildande melanocyter. Melanom uppträder som oftast på huden men kan också förekomma i andra pigmenterade organ som i ögat, vulva och slemhinnor. Melanom utvecklas liksom annan cancer stegvis, och det är först när tumören  ‎Incidens · ‎Orsaker · ‎Diagnostik · ‎Behandling. Man kan bli rynkig och få icke-elakartade hudtumörer av att vistas mycket i solen, men den elakartade hudcancern - malignt melanom - anses uppkomma i första hand om man bränt sig mycket och ofta. Det är inte farligt att bli brun, men det är farligt att bli bränd! Ovanstående resonemang gäller för en. Malignt melanom är en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige. Antalet fall började successivt öka under talet och orsaken till detta anses vara våra ändrade solvanor. Svenska cancerregistret startade på talet och då började man registrera malignt melanom. Därefter har man varje år kunnat följa antalet fall.

Malignt melanom Video

Doktorn bedömer tittarnas leverfläckar - Nyhetsmorgon (TV4) malignt melanom

Malignt melanom - erfarenheter

Inte ovanligt att diagnosen missas och att patienten i stället får en svampdiagnos. Om skadorna i DNA-molekylerna inte kan lagas, kan cancerceller uppstå i huden. I flera fall ser man att det i någon del av märket finns kvar en rest av ett normalt nevus. Kapitel 7 - Pyogent granulom. Läkaren känner igenom lymfkörtlarna på halsen, i armhålorna och ljumskarna. Malignt melanom delas in i olika stadier enligt TNM-systemet där hänsyn tas till tumörens tjocklek, om det finns metastaser i närbelägna lymfkörtlar och om det finns metastaser i andra delar av kroppen. Om misstanke finns för malignt melanom opereras hudförändringen och en bit runt omkring den bort och undersöks sedan i mikroskop.