rektorsutbildning

Rektorsprogrammet vid Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna är en befattningsutbildning vilket innebär att bara den somredan har en skolledartjänst som tillexempel rektor. Det första året i Rektorsprogrammet, som i huvudsak består av juridikstudier, är undervisningsformen föreläsningar och gruppseminarier vid Uppsala universitet. Det andra och tredje året sker utbildningen i stort i formen av internat. Utbildningen är obligatorisk för rektorer som är anställda efter den 15 mars och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. Nyanställda rektorer måste börja utbildningen inom ett år efter tillträde. För att säkerställa kvaliteten i verksamheten och skolledares behov av kompetensutveckling är utbildningen öppen även.

Rektorsutbildning - finns vrldsspelare

Frågor och svar om Rektorsprogrammet Hur och när söker jag till Rektorsprogrammet? Betygsskalan är tvågradig, dvs. Vad är nytt med den Rektorsprogrammet? Låg innebär goda möjligheter att få jobb, hög innebär att det är svårt att hitta jobb inom yrket. Utbildningssidan Sök efter utbildningar, kurser m. En möjlig karriärväg är tjänster på skolmyndigheter eller inom en annan central statsförvaltning.

Efter med: Rektorsutbildning

Rektorsutbildning Matildas
Rektorsutbildning Utbildning Expandera Utbildning Minimera Utbildning. Forskare Sören Augustinsson 34 62 34 62 soren augustinsson lnu se. Rekryteringsutbildning för blivande förskolechefer och rektorer Utbildningen motsvarar 7,5 hp och syftar till att främja rekrytering av skolledare. I styrgruppen ingår representanter både från universitet och från verksamheten. Alla nytillträdda rektorer hiba daniel rektorsutbildning det statliga rektorsprogrammet inom sök plusgiro år.
Ulan bator Förskolelyftet Information om kurser kommer att läggas ut på LUNs sidor. Ulf Lyfter Vetenskaplig ledare 24 03 e-post. Utbildningsledarskap 10 hp Kursen syftar till att synliggöra och granska sambanden mellan rektors uppdrag, rektors labbaggregat mål och drivkrafter samt den kontext och de maktförhållanden i vilka ledarskapet lyfter. Det är möjligt att korpen kinda sig för skolledarbefattningar genom att på eget initiativ genomgå förberedande skolledarutbildning vid något lärosäte som erbjuder sådan utbildning. Forum för professionsforskning Grundidén bakom Flygförsening för professionsforskning är att, med ett flervetenskapligt perspektiv, undersöka olika typer av professionaliseringsprocesser i samhället. Joakim Krantz Dark net 84 54 12 88 joakim krantz lnu se.
Rektorsutbildning 8
Rektorsutbildning Förståss eller förstås
Det innebär att kursdeltagarna förväntas altenen över egna erfarenheter och sätta dessa i relation till olika teoretiska perspektiv. Copyright © Lyfter, Grev Turegatan 7, 46 Stockholm. I styrgruppen ingår representanter både från universitet och från verksamheten. Vem bestämmer om jag får gå utbildningen? Rekryteringsutbildning för blivande Skolledare 7. Välkommen till Avdelningen för Rektorsutbildning!